Ръководство на ученически съвет
към 102 ОУ „Панайот Волов“

 

1.    Ева Яновска – 7а кл. - председател
2.    Харис Господинов – 7б кл. - зам. председател
3.    Симона Скендерка – 7а кл. – секретар
4.    Рами Карим – 7б кл.
5.    Радостина Стефанова – 6б кл.
6.    Александър Владимиров – 6б кл.
7.    Виолета Дограмаджиева – 6а кл.
8.    Габриела Златева – 6а кл.
9.    Вая Иванова – 5б кл.
10.  Вайлет Димитрова – 5 б кл.
11.  Габриела Бадева – 5б кл.