Квалификации

 
План за квалификационната дейност за учебната 2020/2021 година
Обменяне на опит с училища в Република Хърватия

 

С приятели на България - Център за обучение и квалификация