top of page

Квалификации

Клалификации
План за квалификационната дейност за учебната 2020/2021 година
Обменяне на опит с училища в Република Хърватия

 

С приятели на България - Център за обучение и квалификация

Вътрешноучилищна квалификация на педагогическите специалисти

В рамките на Плана за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2022/2023 г. на 102 ОУ „Панайот Волов“ се проведе  обучение в град Долна Баня.

Весела Тошева представи добри практики на преподаване, след като взе участие в Годишната конференция „Училище за бъдеще 5.0“. Интерес предизвика Платформата за подкасти с изява на   успешни хора в различни области, с която може да се променят представите на децата за идол. Чрез създаването на позитивно учебно съдържание в социалните платформи, организирането на Празници на знанието,  участието на ученици в образователни дискусии на различни теми, изкуството да разказваме въздействащи истории през призмата на учебния материал, се постига желаният от всеки учител синхрон между нагласа и действия.

Антоанета  Николова  и Нина Василева споделиха  опит и педагогически практики, представени на  обучение, организирано от Постоянната  академия за наука и иновации в образованието (ПАНИО) към СБУ, под егидата на - д.ик.н. Янка Такева. Основната тема "Ефекти и регулация на стреса” е дискутирана в рамките на четири панела, водени от университетски преподаватели.

На обучението в град Долна баня двете учителки представиха методически решения и съвременни тенденции за превенция на „Синдром на прегарянето” в образователната среда, както и „Развитие на позитивна учебна среда“ – безопасна и подкрепяща. 

Антоанета Николова предизвика креативността на колегите си в естествена дискусия и тест за самоопределяне на емоционалното равнище, в което се намира всеки един от тях. Нина Василева предложи допълнителни методи за справянето на педагозите с  предизвикателствата на професията „Учител“. 

 

Обучението на педагогическите специалисти от учители, участвали в семинари и конференции, на които се обсъждат нови, иновативни методи в образователната практика, има бърз, мултиплициращ ефект и се налага като традиция в училището.

bottom of page