План-прием за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

На 16.04.2021г /петък/ от 16.30 часа в двора на 102 ОУ „П. Волов“ ще  проведем  среща с родителите на бъдещите първокласници, за да Ви представим нашето училище и да Ви разясним новата електронна система за кандидатстване. Ще се срещнете с началните учители, които ще водят първите класове; ще Ви запознаем с учебния план, по който ще учат Вашите деца и ще отговорим на всичките въпроси, които Ви интересуват.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Приемът на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г. ще се извършва съгласно 
Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.


През учебната 2021/2022 година в 1. клас ще има 2 (две) паралелки с по 24 ученици във всяка от тях.

Една паралелка с избираеми учебни часове по учебните предмети английски език, български език и информационни технологии.

Една паралелка с избираеми учебни часове по учебните предмети английски език, български език и хореография.

Факултативните учебни часове хърватски/руски език ще бъдат избрани на по-късен етап. (Могат да се сформират сборни групи.)


На Вашето внимание предлагаме: