План-прием за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Приемът на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г. ще се извършва съгласно 
Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
През учебната 2020/2021 година в 1. клас ще има 3 (три) паралелки с по 24 ученици във всяка от тях.

Една паралелка с избираеми учебни часове по учебните предмети английски език и български език.

Една паралелка с избираеми учебни часове по учебните предмети английски език и хореография.

Една паралелка с избираеми учебни часове по учебните предмети английски език и информационни технологии.

Факултативните учебни часове хърватски/руски език ще бъдат избрани на по-късен етап. (Могат да се сформират сборни групи.)

Заявленията се приемат на имейл: priem@102ou.com
На Вашето внимание предлагаме:

102 Основно училище " Панайот Волов"

"Като 102-ро няма вторo "

Контакти

Тел: +02 9382654

Имейл: info@102ou.com

Адрес


София, ж.к. Надежда 4
ул. „Звезда“ №3