Класиране 1 клас

Списък 1 клас 2022_page-0001.jpg
Списък 1 клас 2022_page-0002.jpg
Съобщение за записване в 1клас.JPG
102ОУ_прием 1 клас_2022-2023
Възпроизвеждане на видеото

План-прием за учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Приемът на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 г. ще се извършва съгласно 
Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.


През учебната 2022/2023 година в 1. клас ще има 3 (три) паралелки с по 23 ученици във всяка от тях.

Една паралелка с избираеми учебни часове по учебните предмети английски език, български език и информационни технологии.
Една паралелка с избираеми учебни часове по учебните предмети английски език, български език и хореография.
Една паралелка с избираеми учебни часове по учебните предмети английски език, български език и математика.


Факултативните учебни часове хърватски/руски език ще бъдат избрани на по-късен етап. (Могат да се сформират сборни групи.)

На Вашето внимание предлагаме: