top of page

Обществен съвет

Обществен съвет към 102 ОУ „Панайот Волов“

Обществен съвет:

1. Христина Сълин – старши експерт отдел „ОНССД“ в район „Надежда“

2. Лора Евтимова – председател родител на ученик от 4 а клас.

3. Елица Димитрова-Фичерова – родител на ученик от 4 a клас

4. Лолита Игнатова – родител на ученик от 4 б клас

5. Иванела Йорданова – родител на ученик от 1в и 7 б клас

 

Резервни членове:

1. Михаил Михайлов – родител на ученик от 1а клас

2. Десислава Ачева – родител на ученик от 2б  клас

3. Явор Вутов – родител на ученик от  3а клас

4. Свилен Илиев – родител на ученик от 3б клас

Училищно настоятелство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
  • Цветелина Радкова Александрова– Заместник-председател

  • Ваня Стефанова Алексиева – Касиер

  • Вероника Стефанова Костадинова

Уч нас
bottom of page