Обществен съвет

Обществен съвет към 102 ОУ „Панайот Волов“

Председател: 

 • Лора Евтимова – родител на ученик от 3а и 7а клас.

Членове:

 • Деница Биберова- секретар МКБППМН в район „Надежда“

 • Елица Димитрова-Фичерова – родител на ученик от 3б клас

 • Мария Иванова – родител на ученик от 6б клас

 • Михаил Джиков – родител на ученик от 6а клас

Резервни членове:

 • Бойко Димитров – родител на ученик от 7а клас

 • Мергюл Рамадан – родител на ученик от 5а клас

 • Камелия Аврамова – родител на ученик от 7б клас

 • Николай Креовски – родител на ученик от 3а клас

Училищно настоятелство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
 • Цветелина Радкова Александрова– Заместник-председател

 • Ваня Стефанова Алексиева – Касиер

 • Вероника Стефанова Костадинова