Национална програма "Занимания по интереси"

Група "Езици на приятелството - хърватски език"

Образователен обмен в Република Хърватия

Контакти

Тел: +02 9382654

Имейл: info@102ou.com

Адрес


София, ж.к. Надежда 4
ул. „Звезда“ №3