top of page
  • Снимка на автора102 ОУ

Проект „Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на устойчивото развитие“.


102 ОУ „Панайот Волов“ участва в дейностите по проект „Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на устойчивото развитие“ (Walk the Global Walk), насочен към укрепване на сътрудничеството между местната власт, гражданския сектор и образователни институции в страни от и извън Европейския съюз за създаване на обща образователна рамка по глобалните цели на ООН за устойчиво развитие.

Проектът на Столична община , който се реализира от януари 2018 г. до октомври 2021 г., се фокусира върху темите на Глобалното гражданско образование, предоставяйки възможности за сътрудничество и обмен на информация на учители в Европа, като въвежда модели на активно участие и лидерство в училищата и установява диалог на местно и европейско ниво.

Онлайн платформа на проекта:


0 коментара

Comments


bottom of page