top of page
  • Снимка на автора102 ОУ

Организация за обучение от разстояние в електронна среда в 102 ОУ „П. Волов“ от 16.03.2020г.

Актуализирано: 31.03.2020 г.

Уважаеми родители,

От 16 март сме в дистанционен формат на обучение с учениците от 102 ОУ. Основното обучение ще бъде в безплатната платформа Google (Classroom). Чрез e-mail, който предоставихте на класния ръководител ще бъдат направени виртуални класни стаи. Учителите освен избраната платформа могат да използват и други образователни платформи /напр. Школо/, както и затворени групи в социалните мрежи.

Учебният ден ще бъде от 09.00 – 13.00 часа при спазване на седмичното разписание за деня или във време, уточнено с Вас от класните ръководители на начален етап.

Ученикът има ангажимент в този часови интервал да бъде в Google класна стая, да следи поставените му задачи и да дава обратна връзка.

Вашето добронамерено съдействие и подкрепа е много важна за постигане на желания резултат.


Допълнение относно организацията на дистанционното обучение:

От 01.04.2020 г. учебният ден ще бъде от 08.30 – 12.30 часа при спазване на седмичното разписание за деня, като след всеки час се прави почивка. ЦДО ще се провежда от 13.00 – 17.00 ч.

0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Родителска среща за 1 клас

Уважаеми родители, родителската среща за учениците от 1. клас ще се проведе на 04.09.2024 г. (сряда) от 17:30 ч.

Comentarios


bottom of page