• 102 ОУ

Общоучилищен тренинг за евакуация при пожар

Актуализирано: 1.11

Днес, 27.10.2022г., се проведе симулирана евакуация при пожар в училищната библиотека. Спокойно, без паника, в рамките на четири минути учениците, учителите и непедагогическият персонал бяха изведени от сградата. Ивайло Иванчев, председател на Комисията за защита при бедствия и аварии, припомни основните правила, които трябва да се спазват при пожар, както и необходимостта от незабавна евакуация.0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Процедура по избор на нови членове на Обществения съвет Уважаеми родители, Предстои избор на нов Обществен съвет в училището. Изборът е на два етапа: 1 етап: Номиниране на двама родители представители