top of page
  • Снимка на автора102 ОУ

Започна реконструкция и модернизация на сградата на 102-ро училище „Панайот Волов“

На 10.03.2020 г. от 11.00 часа в двора на училището се проведе официална церемония „Първа копка“ във връзка със стартиране на строително-монтажни работи по проект „Изграждане, основен ремонт/ реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. По данни на Екипа за управление на проекта, строително-ремонтният процес в 102 ОУ „Панайот Волов“ ще продължи 185 календарни дни.

Създадена е необходимата организация, за поетапно протичане на ремонтните дейности, за да не се нарушава качеството на учебния процес. В началото ще се работи по дейностите за ремонт на физкултурния салон (ситуиран в отделна сграда), както и по дейностите по външната фасада на училището. Предвижда се основният и тежък обем от строително-монтажни дейности да протече през неучебните дни за учениците. (ваканции и почивни дни)

Сред основните ремонтни дейности, заложени в работния проект са: Училищна сграда - Предвижда се топлоизолация на стените и хидроизолация на покривните пространства - Боядисване на стените в класните стаи - Подмяна на компрометирани настилки във всички помещения, с изключение на мозаечната настилка, която ще бъде обработена и полирана - Монтиране на видеонаблюдение, пожароизвестителна и СОТ система. - Полагане на спортна PVC настилка във физкултурния салон - Предвижда се преустройство във функционално отношение на санитарните помещения на всички етажи - Изграждане на нова външна метална стълба за евакуация - Покритата Галерия, която свърза училищната сграда с физкултурния салон се остъклява с нова ПВЦ дограма и се превръща в топла връзка - Рампа за хора в неравностойно положение Дворно пространство - Предвижда се обогатяване и внасяне на нова растителност и подсяване на тревните площи - Предвижда се обособяване на нови кътове за отдих, с пейки, кошчета, както и запазване на дървесната растителност. - Предвижда се полагане на нова асфалтова настилка в двора Предвижда се ремонт на фундаментите на оградата, поставяне на липсващи прозирни пана, и пребоядисване на металната прозирна част на съществуващите пана.0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Родителска среща за 1 клас

Уважаеми родители, родителската среща за учениците от 1. клас ще се проведе на 04.09.2024 г. (сряда) от 17:30 ч.

Comments


bottom of page