• 102 ОУ

Демонстрация за гасене на пожар

Днес, 07.10.2022 г. се проведе обучение за гасене на пожар и работа с различни видове пожарогасители на ученици, учители и непедагогически състав в 102 ОУ "Панайот Волов", организирано от Комисията за защита при бедствия и аварии и Комисията за пожарна безопасност.

Служителите от 02 РСПБЗН гр.София в състав:

Симона Иванова - инспектор по ЗН;

Николай Николов - командир на екип;

Валентин Боров - пожарникар;

Андрей Деянски - шофьор;

проведоха демонстрацията, в която активно се включиха ръководството на училището, учители и ученици.0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Процедура по избор на нови членове на Обществения съвет Уважаеми родители, Предстои избор на нов Обществен съвет в училището. Изборът е на два етапа: 1 етап: Номиниране на двама родители представители