• 102 ОУ

Благодарствен адрес от Министъра на образованието и науката на РБ отправен до I "б" клас на 102ОУ.


Контакти

Тел: +02 9382654

Имейл: info@102ou.com

Адрес


София, ж.к. Надежда 4
ул. „Звезда“ №3