top of page

На 05 и 06 февруари 2018 година учители от нашето училище обменихме опит с две хърватски училища - ОУ „Д-р Анте Старчевич“ в град Загреб и ОУ „Любо Бабич” в град Ястребарско.

С приветствие на български език ни посрещнаха радушно в основно училище „Д-р Анте Старчевич“ в град Загреб. Зарадваха ни и с програма от характерни хърватски песни и стихотворения. Директорът г-н Никица Михалевич ни запозна с историята и дейностите в училището. Присъстваxме в учебни часове, посетихме училищната библиотека, обменихме добри педагогически практики и иновативни подходи в обучението.

Образователният обмен продължи с посещение в основно училище „Любо Бабич” в гр. Ястребарско, към което принадлежат още осем регионални училища. Директорът г–жа Саня Сертич презентира дейностите им. От 2002 г. работят със Студентска организация Grozdek в раздели: везба, грънчарство, пчеларство, изработване на бижута. Целта им е да се популяризират традициите и да се грижат за опазване на околната среда. От май 2006 г. има статут на международно училище по екология. 

Директорът на 102 ОУ Румяна Здравкова сподели, че като част от квалификационната дейност на нашето училище образователният обмен между трите училища ще допринесе за разширяване на интеркултурните аспекти на учебния процес и обмяна на
добри педагогически практики. 

Разменихме си подаръци, изработени от учениците, подредихме изложба от рисунки на наши деца. Директорите Румяна Здравкова, Никица Михалевич и Саня Сертич подписаха договори за сътрудничество в сферата на образованието, както и за съвместна бъдеща дейност.

DSC04211
DSC04384
DSC04320
DSC04195
DSC04186
bottom of page