top of page

Записването на приетите на първо класиране ученици в първи клас в 102. ОУ за учебната 2023-2024 г. е от 09:00 ч. на 06.06.2023 г. до 16:00 ч. на 15.06.2023 г. вкл. всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч. с изключение на 13.06.  поради провеждане на национално външно оценяване.


Записването на приетите на второ класиране е от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г. от 09:00 до 16:00 ч.

 

Необходими документи:
 

  1. Заявление - генерира се автоматично в системата (има възможност за принтиране на място);

  2. Копие от Акт за раждане на детето;

  3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група (издава се от детската градина);

  4. При наличие на специални образователни потребности - копие от документацията.

На24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас. От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище. На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас. Записването на приетите на първо класиране ученици в първи клас в 102. ОУ за учебната 2023-2024 г. е от 09:00 ч. на 06.06.2023 г. до 16:00 ч. на 15.06.2023 г. вкл. всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч. с изключение на 13.06. и 16.06. поради провеждане на национални външни оценявания. Записването на приетите на второ класиране е от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г. от 09:00 до 16:00 ч.

План-прием за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Приемът на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 г. ще се извършва съгласно 
Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.


През учебната 2023/2024 година в 1. клас ще има 3 (три) паралелки с по 23 ученици във всяка от тях.

Една паралелка с избираеми учебни часове по учебните предмети английски език, математика и информационни технологии.
Една паралелка с избираеми учебни часове по учебните предмети английски език, български език и хореография.
Една паралелка с избираеми учебни часове по учебните предмети английски език, български език и математика.


Факултативните учебни часове хърватски/руски език ще бъдат избрани на по-късен етап. (Могат да се сформират сборни групи.)

На Вашето внимание предлагаме:

bottom of page