Театрална работилница за мечти

1А клас

Ръководител – Гергина Михалкова

         Проектът включва драматичен и куклен театър като извънкласна дейност и е съобразен със спецификата на възпитателните и образователни задачи в първи клас. Разнообразието от форми и подходи  допринесе за по-голяма привлекателност и интерес към учебния процес. Учениците сами подсказваха какви сюжети и герои да включим в театралните етюди. Тяхна е инициативата за „Искаме си Сънчо“ и „Лека нощ, деца“, в които разказваха любими приказки. Естествено се създадоха и тематични персонажи като Господин Граматиков, Магьосникът от Зелената гора и др.

         От изключително значение за стартиране и развитие на проекта беше участието на родителите. Те направиха параван, ушиха кукли и костюми за героите.

         Работата по сценария на детското телевизионно предаване „Боси по асфалта“ даде възможност за изява на артистичния талант на участниците и в драматичния, и в кукления театър. Репетициите в проектния период доставяха огромно удоволствие, като същевременно формираха у децата начални умения в сферата на словесно-изпълнителското изкуство и актьорското майсторство. 

         Особен дял в изграждането на усет към чистото българско слово имаха стиховете на Вазов. Подготвеният поетичен рецитал беше изпълнен с приповдигнато чувство на гордост и възторг.

         Постепенно учениците започнаха да се чувстват по-уверени с поставените творчески задачи, по-креативни, по-общителни. Преодоляха притеснението и „сценичната треска“.

„Театралната работилница за мечти“ допринесе за социализирането на децата, които имаха проблеми с общуването и се изолираха от общите дейности на класа.