Заниманията по интереси в 102 ОУ за учебната 2020/2021г се проведоха в периода 16.10.2020г. до 30.06.2021г. Организирането на клубовете по интереси се осъществи чрез проучване на желанията на учениците чрез анкета включваща въпроси за отчитане на индивидуалните потребности, интереси и познавателното равнище. Основната цел на проведените занимания кореспондира с основната цел на Наредбата за приобщаващо образование, а именно чрез заниманията по интереси да бъдат развити ключови компетенции, възпитанието в ценности, гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание, развитие на креативно мислене у учениците и насърчаване на иновации. Заниманията по интереси се организираха приоритетно в тематични направление: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“ и „“Спорт“. Сформираха се 12 групи. Много емоции предизвикаха демонстрациите на спортните клубове, подкрепени от фенове.

КЛУБ „ПРИКАЗНИ РИСУНКИ“

Публична изява на клуба е изложба във фойето на училището.

КЛУБ  „АЗБУКА НА МИСЛЕНЕТО“

с ръководител г-жа Кристина Николова-Манова

Цели:

  • развитие на основните познавателни способности  като: мислене, внимание, памет, въображение и сензомоторика;

  • Развитие на интелектуалния потенциал на децата;

  • Придобиване на знания и умения, необходими за успешното обучение по всички учебни предмети в училище.

Учениците от 2б клас изпълняваха тренировъчни и развиващи задачи - графични,  логически, проектни и други невербални задачи. Решаваха пъзели, скрити картинки и свързване на точки. Използвани бяха NAT GEO TV-  гледане на клипове с определени предварително задачи; BRAIN GAMES - изпитай мозъка си; решаване на тестове в сайта  „УЧА.СЕ“; игра на ума - Как се играе шах?

Творчески модели с различни материали:

Модели на бъдещето:

Изработване на оригами - умения за сгъване на хартия, използвайки  основни геометрични фигури-квадрат, правоъгълник и триъгълник:

ТАНГРАМ – създаване на фигури с помощта на „ТАНИ“:

Състезание по ШАХ:

КЛУБ „ХЪРВАТСКИ ЕЗИК“ с ръководител г-н Стоян Шапаров


Учениците от клуб „Хърватски език“ изучават славянския език за трета поредна година по НП „Занимания по интереси“. Чуждоезиковото обучение е базирано на спираловидния принцип, при който през всяка следваща година учениците надграждат изученото до този момент.
През настоящата учебна година участниците от клуба имаха възможност да затвърдят знанията си по хърватски език, както и да се запознаят с различни лексикални и граматични аспекти на езика. Тематичните области бяха свързани с живота в училище, историята на Загреб, приятелството и игрите, свободното време, ежедневието, пространството на дома, сезоните, дните от седмицата, названията на месеците и др. Чрез различни песни и приказки, учениците имаха възможност по изключително увлекателен начин да се потопят в атмосферата на приказния свят на героите от тях. По този начин у учащите се формира позитивно емоционално отношение към хърватския език и култура. Представителна изява на клуба е участие на учениците с рисунки в международен конкурс н гр. Кащел нови, Р. Хърватия.

КЛУБ „В СВЕТА НА ВОЛЕЙБОЛА“ с ръководител г-ца Ивона Димитрова


Възпитаниците на 102-ро ОУ „Панайот Волов“ имаха удоволствието и възможността да се запознаят с основните елементи на играта волейбол отблизо. Освен теоретичните знания за правилата на играта, умението да преместват тялото си в пространството по различен начин от ежедневието си, навиците, които успяхме да изградим, учениците получиха възможност да се доказват в конкурентна среда. Те задълбочиха приятелства, научиха се да работят в екип. Децата усвояваха различни похвати от играта, като подаване с две ръце отгоре, подаване с две ръце отдолу, научиха се да бият сервис. Играта изгради в учениците различни качества като трудолюбие, старание, дисциплина, концентрация. Разбирайки тази теория нашите възпитаници станаха все по-старателни с напредването на учебната година. В дистанционното обучение децата имаха възможност да гледат реални волейболни мачове на професионалисти и да добиват още по-добра представа за играта. Запознаха се и с някои от най-добрите национални състезатели на България през годините.

Учениците от програмата взеха участие в конкурса „Малки великани“, където спечелиха призовото първо място. Освен удовлетворението да бъдат първи, учениците получиха като награда и спортни екипи с номера и логото на училището, както и волейболна топка и мрежа.
 

Учениците от клуб „В света на волейбола“, записаха видео послание към Националния отбор по волейбол - жени, с което да пожелаят успех на състезателките в престижния турнир „Златна лига“, където българските момичета играха във финалната фаза. Видеоклипът беше показан и в предаването „Тази събота“ по BTV.

КЛУБ „БАСКЕТБОЛ“ с ръководител г-н Николай Иванов

 

В клуба участваха 12 ученици от 3а и 3б клас. Те се включиха по свое желание. Децата усвояваха различни похвати от играта, като стрелба от място, в движение, да ловят и да подават баскетболна топка от различни изходни положения. Учеха се на фазите в играта – защита и нападение. Играта изгради в учениците различни качества като трудолюбие, старание, дисциплина, концетрация. Разбирайки тази теория нашите възпитаници станаха все по-старателни с напредването на учебната година. В дистанционното обучение децата имаха възможност да гледат реални баскетболни срещи на професионалналисти и да добиват още по-добра представа за играта. Също така имаха възможност да затвърждават теоретичните си знания за правилата на играта.

Учениците от клуба взеха участие в съвместна тренировка към БК „Септемри 97“. Също така успяха да премерят сили, с връстниците си като се представиха повече от блестящо.

Театрална работилница за мечти

1А клас

Ръководител – Гергина Михалкова

         Проектът включва драматичен и куклен театър като извънкласна дейност и е съобразен със спецификата на възпитателните и образователни задачи в първи клас. Разнообразието от форми и подходи  допринесе за по-голяма привлекателност и интерес към учебния процес. Учениците сами подсказваха какви сюжети и герои да включим в театралните етюди. Тяхна е инициативата за „Искаме си Сънчо“ и „Лека нощ, деца“, в които разказваха любими приказки. Естествено се създадоха и тематични персонажи като Господин Граматиков, Магьосникът от Зелената гора и др.

         От изключително значение за стартиране и развитие на проекта беше участието на родителите. Те направиха параван, ушиха кукли и костюми за героите.

         Работата по сценария на детското телевизионно предаване „Боси по асфалта“ даде възможност за изява на артистичния талант на участниците и в драматичния, и в кукления театър. Репетициите в проектния период доставяха огромно удоволствие, като същевременно формираха у децата начални умения в сферата на словесно-изпълнителското изкуство и актьорското майсторство. 

         Особен дял в изграждането на усет към чистото българско слово имаха стиховете на Вазов. Подготвеният поетичен рецитал беше изпълнен с приповдигнато чувство на гордост и възторг.

         Постепенно учениците започнаха да се чувстват по-уверени с поставените творчески задачи, по-креативни, по-общителни. Преодоляха притеснението и „сценичната треска“.

„Театралната работилница за мечти“ допринесе за социализирането на децата, които имаха проблеми с общуването и се изолираха от общите дейности на класа.  

КЛУБ „ДИГИТАЛНО РИСУВАНЕ“ с ръководител Елица Павлова

 

През учебната година се занимаваха ученици от 5А, 5Б и 5В клас. Заниманията по интереси в клуб „Дигитално рисуване“ изпълниха в голяма степен своите предварително зададени цели – да запознаят учениците от пети клас с възможностите за дигитално манипулиране на изображения, създаване на рисунки в дигитална среда с подходящите приложения, обработване на фотографии с вкус, свободно боравене с различни рисувателни инструменти в софтуера. Учениците се упражняваха в това да съчетават изображение и текст и да анализират разликите в изписването на буквите при различните шрифтове.Учениците се запознаха с възможността дигиталните технологии да бъдат използвани за целите на изобразителното изкуство и дизайна по един богат и пълноценен начин. В хода на занятията използваха приложенията Pics Art Color, Huion Sketch и Sketchbook, за да създадат изображения от различен характер. Те създадоха дигитални портрети, дизайин на опъковъчна хартия, цветни мандали, плакати, надписи с различни шрифтове, снимки обработени през различни фото-филтри, колажи тип „добавена реалност“, проекти за витражи на прозорци, абсракции и много други изображения използвайки разнообразните възможности на проложенията за рисуване. Учениците създадоха свое собствено лого за измислен от тях бизнес, който управляват. Дискусията по темата имаше за цел да развие критичното им мислене за визуалната среда, която ги заобикаля – да бъдат критични към реклами, лога, марки, послания, цветове. Дискутираха се и знаците за визуална комуникация, които ни заобикалят – табели, символи и знаци, които срещаме по улиците и вътре в сградите. Тъй като технологиите са вълнуващи за децата в тази възраст, интересът им към темите на заниманията присъстваше по много естествен начин в часовете. Използвах този интерес, за да насочвам погледа им към визуалните детайли на програмите, които ежедневно виждат на екрана с цел разбиране логиката и смисъла на технологията в повече дълбочина, а не просто консуматорското ѝ използване. Заниманията в дигитална среда ни дадоха възможност да споделяме ресурси онлайн (да правим заедно тестове за детайлно разпознаване на нюансите на цветовете, игри за бързо рисуване в онлайн среда и нагледно представяне на множество примери от изучаваните теми). На учениците бяха представени уеб страници за свободно използване на изображения и беше проведена дискусия за значимостта на авторското право.

КЛУБ „МИТОЛОГИЯ И ФОЛКЛОР НА ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ“ с ръководител г-н Атанас Цанков

 

КЛУБ „ЗУМБА“ с ръководител г-жа Цветелина Николова

 

КЛУБ „ТЕАТРАЛНО СТУДИО“ с ръководител г-жа Пролетка Максимова

 

КЛУБ „МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ“ с ръководител г-жа Пролетка Максимова

 

КЛУБ „ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА“ с ръководител Антоанета Николова