top of page

На 25 и 26 януари 2018 година в училището се проведе квалификационен семинар за професионалното развитие на педагогическите специалисти на тема: «Компютърни умения за специалисти в системата на образованието, облачни технологии». Семинарът е част от Плана за квалификационната дейност през учебната 2017/2018 година. Темите, по които работи педагогическата колегия, изцяло съответстват на целите и основните задачи, които си е поставила във връзка с квалификационната дейност през тази учебна година.  Работи се в четири модула.  Всяка тема се организира в присъствена форма на обучение с продължителност от осем часа. Участниците получиха сертификати и по два кредита. В семинара участваха членовете на педагогическата колегия и Училищното ръководство.

26994141_10155641574683451_2492000895795539270_n
27067066_10155641574498451_8220587714390811556_n
26991638_10155641574493451_1505055022049491755_n
26992009_10155641574478451_8033826988348603360_n
27067848_10155641574483451_2424770373774729086_n
bottom of page