На 25 и 26 януари 2018 година в училището се проведе квалификационен семинар за професионалното развитие на педагогическите специалисти на тема: «Компютърни умения за специалисти в системата на образованието, облачни технологии». Семинарът е част от Плана за квалификационната дейност през учебната 2017/2018 година. Темите, по които работи педагогическата колегия, изцяло съответстват на целите и основните задачи, които си е поставила във връзка с квалификационната дейност през тази учебна година.  Работи се в четири модула.  Всяка тема се организира в присъствена форма на обучение с продължителност от осем часа. Участниците получиха сертификати и по два кредита. В семинара участваха членовете на педагогическата колегия и Училищното ръководство.

Контакти

Тел: +02 9382654

Имейл: info@102ou.com

Адрес


София, ж.к. Надежда 4
ул. „Звезда“ №3