top of page
  • Снимка на автора102 ОУ

Съобщение

Към 27.06.2022 г. има незаети  места  в паралелките, които през учебната 2022/2023 г. ще бъдат  5. клас. 

Паралелка с разширено изучаване:

STEM – природни науки и Чужд език – (английски език, руски език и/или хърватски език)

STEM – математика и Хореография

Документи за кандидатстване се приемат в училището от 9. 00 ч. до 17.00 ч.

Критерий за класиране:

➢ Общ успех от Удостоверението за завършен начален етап;

*Когато учениците, които кандидатстват, са с равен бал и местата са по-малко от броя им, се тегли жребий. На процедурата присъстват представители на родителите на ученици, чиито деца кандидатстват, и представител на Обществения съвет на училището.

Необходими документи при кандидатстване:

- Заявление по образец от родител/настойник/ попечител;

- Копие на удостоверението за завършен начален етап

Необходими документи при записване:

Оригинал на удостоверението за завършен начален етап;

Копие на акт за раждане  

Очакваме ви!

0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page