top of page
  • Снимка на автора102 ОУ

СЪОБЩЕНИЕ!

Незаетите места в паралелките, които през учебната 2021/2022 г. ще бъдат 5. клас, към дата 01.07.2021 г. са 5 /пет/.

Документи за кандидатстване на първо класиране се приемат от

2 юли до 7 юли 2021 г. в училището от 9. 00 ч. до 17.00 ч.

Критерий за класиране:

➢ Общ успех от Удостоверението за завършен начален етап;

*Когато учениците, които кандидатстват, са с равен бал и местата са по-малко от броя им, се тегли жребий. На процедурата присъстват представители на родителите, на ученици, чиито деца кандидатстват, и представител на Обществения съвет на училището.

Необходими документи при кандидатстване:

- Заявление по образец от родител/настойник/ попечител;

- Копие на удостоверението за завършен начален етап

Необходими документи при записване:

Оригинал на удостоверението за завършен начален етап;

Копие на акт за раждане

Очакваме ви!


0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page