top of page
  • Снимка на автора102 ОУ

Пъстра Лазарица

Актуализирано: 19.04

Група лазарки от 6-ти и 2-ри клас с ръководители г- жа Цветелина Николова и г-жа Габриела Савова и придружени от директора на 102 ОУ г-жа Румяна Здравкова, представиха 102 ОУ в градиозен празник "Пъстра Лазарица" в кв. Славовци под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Момичета, участваха за първи път на живо в пролетния обичай с песни, танци и наричания.
0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page