top of page
  • Снимка на автора102 ОУ

Прилагане на уменията за безопасно поведение на пътя в реална среда

Ефективността на обучението по БДП, промяната в нагласите и мотивацията да сме внимателни на пътя се постига в реални условия. На 7.06.2021г. първокласниците отново работиха извън защитената среда на класната стая.

Учениците разказаха за прилежащата пътна инфраструктура – улици, предпазни огради, маркировка, сигнализация и др., както и за организацията на движението в непосредствена близост до 102 ОУ „Панайот Волов“. Те отбелязаха опасните и безопасните места. Посочиха как и къде пресичат пешеходците. Разиграха проблемни ситуации на пътя, в които трябваше да вземат самостоятелни и адекватни решения. Припомниха си и посочиха изучаваните през учебната година пътни знаци. Някои от учениците разказаха за пешеходния светофар – с броячи или звукови сигнали, а други – за най-безопасния маршрут от дома им до училище и обратно.

Всички стигнаха до извода, че трябва да сме отговорни към личната си безопасност на пътя, както и към тази на околните.
0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page