• 102 ОУ

ПОКАНА от Училищното настоятелство

Уважаеми родители и учители,

На 13.06.2018 г. от 18:00 часа във физкултурния салон на 102. ОУ "Панайот Волов" ще се проведе Общото събрание на сдружение с нестопанска цел "Училищно настоятелство Панайот Волов - 2000". Дневен ред:

1. Отчет на Съвета на настоятелите за дейността през учебната 2017/2018 година.

2. Приемане и освобождаване на членове на настоятелството.

3. Избиране и освобождаване на Съвета на настоятелите.

4. Разни.

Желателно е участието на поне двама родители от всеки клас, за да можем заедно да вземем важни решения за децата ни.

Заповядайте!

От Училищното настоятелство


0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Процедура по избор на нови членове на Обществения съвет Уважаеми родители, Предстои избор на нов Обществен съвет в училището. Изборът е на два етапа: 1 етап: Номиниране на двама родители представители