top of page
  • Снимка на автора102 ОУ

Общоучилищен тренинг за евакуация при земетресение

Днес, 05.05.2022г., в 9.45 ч. се проведе общоучилищна тренировка по плана за евакуация при земетресение, съгласно Закона за защита при бедствия от 01.01.2016г. и Указание 2 на МОН от 2002 г. за организация и провеждане на обучението по защита при бедствия и аварии в училищното образование.

Учителите контролираха и коригираха действията на учениците за точно изпълнение на евакуационния план. Евакуацията се извърши без паника, организирано през коридорите и изходите извън сградата на училището до указаните предварително места.


0 коментара

コメント


bottom of page