• 102 ОУ

На екскурзия - Карлово и Сопот

20.04.2018 г. - Патронен празник на 102 ОУ


Аз съм българче и силна

майка мене е родила;

с хубости, блага обилна

мойта родина е мила.
0 коментари

102 Основно училище " Панайот Волов"

"Като 102-ро няма вторo "

Контакти

Тел: +02 9382654

Имейл: info@102ou.com

Адрес


София, ж.к. Надежда 4
ул. „Звезда“ №3