• 102 ОУ

Клуб «Малки предприемачи»

В началото на 2019 г. 102 Основно училище “Панайот Волов“ стартира кампанията за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно измененията на Наредбата за приобщаващото образование с ПМС № 289 от 12.12.2018 г. На педагогически съвет всички учители се запознаха с последните изменения на Наредбата и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. През новата 2019/2020 учебна година 102 Основно училище “Панайот Волов“ отново участва в кампанията за организиране на занимания по интереси. Учениците участват с 11 клуба в 6 различни тематични направления.

Първи изяви на клуб «Малки предприемачи» с ръководител г-жа Пролетка Максимова. Влизайки в ролята на : банкер, лекар, учител, полицай, пожарникар, фризьор, готвач, магазинер и маникюрист - учениците с удоволствие пресъздаваха и преживяваха събитията в различните общности.

С лекция от родител - счетоводител , навлязохме в сферата на финансите по достъпен и много забавен начин.


0 коментари

102 Основно училище " Панайот Волов"

"Като 102-ро няма вторo "

Контакти

Тел: +02 9382654

Имейл: info@102ou.com

Адрес


София, ж.к. Надежда 4
ул. „Звезда“ №3