top of page
  • Снимка на автора102 ОУ

Европейски ден на спорта в училище

Актуализирано: 27.09.2021 г.

Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за "принадлежност към училището" за всеки участник. Основната цел на събитието е да насърчава физическата активност сред учениците в цяла Европа и да включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации. Европейски ден на спорта в училище дава възможност на училищата:

●Да се свържат с други европейски страни;

●Да популяризират физическото възпитание и спорт в училищата;

●Да създадат условия за забавление чрез физическа активност за младите хора;

●Да подобрят общественото здраве и благополучие, чрез въвеждане на методи за учене през целия живот;

●Да засилят участието и развитието на социални умения сред учениците.

●Да промотират важни обществени теми като Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата и Опазване на околната среда - Училище#безотпадъци Инициативата е част от Европейска седмица на спорта и е подкрепена от Министерството на образованието и Министерството на младежта и спорта.


С учениците от 102 ОУ "П. Волов", отбелязахме "Европейски ден на спорта в училище " с различни активности, като използвахме възможностите, които ни дава дворът на училището. Училището ни отново показа жар и любов към инициативата за насърчаването на физическата активност сред учениците като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови начини за физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за “принадлежност към училището” на всеки участник.

0 коментара

Comentários


bottom of page