Обществен съвет

PDF

PDF

Обществен съвет към 102 ОУ „Панайот Волов“

Председател: 

 • Лора Евтимова – родител на ученик от 1а и 5а клас.

Членове:

 • Деница Биберова- секретар МКБППМН в район „Надежда“

 • Елица Димитрова-Фичерова – родител на ученик от 1б клас

 • Мария Иванова – родител на ученик от 4б и 7б клас

 • Михаил Джиков – родител на ученик от 4в клас

Резервни членове:

 • Бойко Димитров – родител на ученик от 5а клас

 • Мергюл Рамадан – родител на ученик от 3а клас

 • Камелия Аврамова – родител на ученик от 5б клас

 • Николай Креовски – родител на ученик от 1а клас

Училищно настоятелство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
 • Ирена Цветанова Бонева – Председател
 • Цветелина Радкова Александрова– Заместник-председател

 • Ваня Стефанова Алексиева – Касиер

 • Вероника Стефанова Костадинова

 • Десислава Николова Стоянова

 

102 Основно училище " Панайот Волов"

"Като 102-ро няма вторo "

Контакти

Тел: +02 9382654

Имейл: info@102ou.com

Адрес


София, ж.к. Надежда 4
ул. „Звезда“ №3