Квалификации

 
План за квалификационната дейност за учебната 2017/2018 година
Обменяне на опит с училища в Република Хърватия

 

С приятели на България - Център за обучение и квалификация

102 Основно училище " Панайот Волов"

"Като 102-ро няма вторo "

Контакти

Тел: +02 9382654

Имейл: info@102ou.com

Адрес


София, ж.к. Надежда 4
ул. „Звезда“ №3